AD VITAM
Gabinet Psychoterapii i Dietetyki Katowice

Małgorzata Mróz

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia indywidualna

Małgorzata Mróz: 130 zł – 50 min.

Magdalena Rozczyn: 120 zł – 50 min.

Psychoterapia Par

Małgorzata Mróz: 190 zł – 75 min. wizyty co 2 tygodnie lub ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb.

Konsultacja dla Rodzin:  210 zł – 90 min.

 

PSYCHODIETETYKA I DIETOTERAPIA

Psychodietetyka:  130 zł – 50 min

Wizyty psychodietetyczne obejmują wywiad dietetyczny, analizę wyników badań, pomiar analizatorem składu ciała, pomiary antropometryczne, zalecenia, m.in. w przypadku depresji, choroby Hashimoto, w chorobie nowotworowej, PCOS).

 

KANWA
Gabinet Psychoterapii
Katowice i Gliwice

Joanna Dębska-Biernat

PSYCHOTERAPIA

Konsultacja Psychologiczna:  100-120 zł – 50 min.

Sesja Psychoterapii Indywidualnej:  100-120 zł – 50 min.

Sesja psychoterapii dzieci/młodzieży:  100-120 zł – 50 min.

Psychoterapia Par:  140 zł – 60 min. częstotliwość ustalana indywidualnie, wizyty minimum 2 raz w miesiącu

Psychoterapia Rodzinna:  180 zł – 60 min. częstotliwość ustalana indywidualnie, minimum 1 raz w miesiącu

Diagnoza Psychologiczna Komunikacji Małżeńskiej:  150 zł – 50 min.

Diagnoza ADHD u dorosłych400 zł 360 zł – (w tym minimum 2 sesje + opinia).

Socjoterapia – 600zł / miesiąc