AD VITAM
Gabinet Psychoterapii i Dietetyki Katowice

Małgorzata Mróz

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia indywidualna:  110 zł – 50 min. wizyty 1 raz w tygodniu

Psychoterapia Par:  170 zł – 75 min. częstotliwość ustalana indywidualnie, wizyty minimum 2 raz w miesiącu

Psychoterapia Rodzinna:  200 zł – 90 min. częstotliwość ustalana indywidualnie, minimum 1 raz w miesiącu

Rodzinna psychoterapia zaburzeń odżywiania z opieką dietetyczną:  od 220 zł – 90 min. – częstotliwość ustalana jest indywidualnie, minimum 1 raz w miesiącu

PSYCHODIETETYKA I DIETOTERAPIA

Psychodietetyka:  120 zł – 50 min

Dietoterapia:  110 zł – 50 min.

Jadłospis 7-dniowy:  100 zł

Wizyty psychodietetyczne i dietoterapii obejmują wywiad dietetyczny, analizę wyników badań, pomiar analizatorem składu ciała, pomiary antropometryczne, zalecenia, m.in. w przypadku depresji, choroby Hashimoto, w chorobie nowotworowej, PCOS).

KANWA
Gabinet Psychoterapii
Katowice i Gliwice

Joanna Dębska-Biernat

PSYCHOTERAPIA

Konsultacja Psychologiczna:  100-120 zł – 50 min.

Sesja Psychoterapii Indywidualnej:  100-120 zł – 50 min.

Sesja psychoterapii dzieci/młodzieży:  100-120 zł – 50 min.

Psychoterapia Par:  140 zł – 60 min. częstotliwość ustalana indywidualnie, wizyty minimum 2 raz w miesiącu

Psychoterapia Rodzinna:  180 zł – 60 min. częstotliwość ustalana indywidualnie, minimum 1 raz w miesiącu

Diagnoza Psychologiczna Komunikacji Małżeńskiej:  150 zł – 50 min.

Diagnoza ADHD u dorosłych400 zł 360 zł – (w tym minimum 2 sesje + opinia).

Socjoterapia – 600zł / miesiąc