Joanna Dębska-Biernat

Psycholog

Psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego, psychoterapeutką psychodynamiczną po całościowym czteroletnim atestowanym szkoleniu Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, socjoterapeutką po dwuletnim studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Obecnie jestem w trakcie studiów z zakresu seksuologii klinicznej. Dodatkowo ukończyłam krótkie kursy, dotyczące prowadzenia psychoterapii dzieci w nurcie psychodynamicznym, prowadzenia psychoterapii par i małżeństw oraz podstaw interwencji kryzysowej Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, autorką publikacji w periodyku „Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce” dotyczącej pracy psychoterapeutycznej w nurcie psychodynamicznnym z pacjentami psychotycznymi.

Na moje doświadczenie zawodowe składa się praca w charakterze psychologa oraz psychoterapeuty w : Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Jastrzębiu-Zdroju, Domu pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie w Mysłowicach, Ośrodku Interwencji kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, Poradni Zdrowia Psychicznego w Mysłowicach. Do niedawna byłam kierownikiem Ośrodka Psychoterapii i Terapii uzależnień „Strefa Zmiany” oraz kierownikiem projektu aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach dla osób uzależnionych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, uczestniczę w konferencjach oraz zebraniach Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W gabinecie zajmuję się:

 • poradami psychologicznymi oraz pomocą psychologiczną psychoterapią indywidualną dorosłych (zaburzenia lękowe, afektywne, seksualne, osobowości, psychozy),
 • psychoterapią indywidualną dzieci (3-12 lat),
 • psychoterapią indywidualną młodzieży (12-18 lat) oraz młodych dorosłych (18-24 lata),
 • diagnozą psychologiczną w tym badaniami psychologicznymi.

Tel. 507 247 784
E-mail: j.biernat@psychoterapeuta-slask.pl

 

W Gabinetach w Katowicach i Gliwicach współpracuję z zespołem specjalistów:


Joanna Pyrak

Psycholog w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii atestowanego przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą oraz dziećmi.

Doświadczenie zawodowe nabywała m.in. jako psycholog w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, jako psycholog w przedszkolu integracyjnym oraz szkole podstawowej a także jako specjalista psycholog w sądzie okręgowym. Prowadziła liczne szkolenia i treningi rozwoju osobistego dla różnych grup wiekowych. Swój warsztat pracy poddaje superwizji.

Kwalifikacje podnosi poprzez udział w szkoleniach i konferencjach oraz czytanie literatury branżowej. Uważa, że terapia to podróż, w której można przyglądnąć się sobie z różnych perspektyw.

Zainteresowana terapią par, psychosomatyką oraz naturoterapią zaprasza do kontaktu:  Tel. 783 466 827

 

 

 

 


Iwona Prusko

Jestem magistrem Psychologii, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych Psychologia Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a także licznych szkoleń oraz kursów w zakresie pomocy psychologicznej, socjoterapii, neuropsychologii. Aktualnie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznym całościowym czteroletnim szkoleniu Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

W praktyce zawodowej kieruję się łączeniem wiedzy klinicznej i psychoterapeutycznej.  Dotychczasowe kształcenie oraz doświadczenie zawodowe pozwoliły mi nabyć kompetencje niezbędne do pracy diagnostycznej, interwencyjnej oraz terapeutycznej. Swoją pracę poddaję superwizji.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam współpracując z systemem opieki zdrowotnej i wsparcia specjalistycznego:

 • Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach,
 • Szpital św. Wojciecha w Gdańsku,
 • Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gdyni,
 • Centrum Medyczne SENIOR Dzienny Oddział Psychiatryczno-Geriatryczny w Sopocie,
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni.

 

Prowadzę konsultacje psychologiczne, diagnozę psychologiczną oraz psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz w wieku podeszłym.

Tel. 608 450 397

 


 

Martyna Reder

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie specjalistycznego, całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ukończyłam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, dające merytoryczne podstawy do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Swoje kompetencje doskonaliłam podczas praktyk i staży klinicznych:

 • w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie (Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic 7F);
 • w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych);
 • w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie (Oddział Ogólny i Psychiatryczny);
 • w Centrum Psychiatrii w Katowicach (Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Psychiatryczny IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych).

Jestem aktywnie zaangażowana w działalność naukowo-badawczą. Na swoim koncie mam uczestnictwo w licznych projektach badawczych w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ i Instytucie Psychologii UJ z zakresu psychologii zdrowia, klinicznej i rozwojowej.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, nastolatkami, dorosłymi, a także z seniorami – wynika to z mojego szczególnego zainteresowania psychologią rozwojową. Fascynuje mnie rozwój człowieka, charakterystyczne dla poszczególnych etapów życia kryzysy, a także formy ich rozwiązywania i poszukiwanie nowych jakości w trosce o dobrostan psychiczny. Przedmiotem mojej ciekawości, oprócz psychopatologii, są także pozytywne aspekty funkcjonowania człowieka – jego zasoby i możliwości.

W gabinecie prowadzę poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Tel.: 660 151 979

E-mail: martyna.reder@gmail.com

 


Izabela Lewandowska

Jestem pedagogiem z ponad siedmioletnim stażem w pracy diagnostyczno-terapeutycznej. Ukończyłam studia wyższe z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie poradnictwa, wsparcia rodzin oraz psychoedukacji rodziców pracując w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne całościowym kursie systemowo-psychodynamicznym (psychoterapia zintegrowana) w Krakowie. Posiadam także kompetencje w zakresie prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (Trener Umiejętności Społecznych TUS SST) dzieci, młodzieży i osób dorosłych z dysfunkcjami w sferze społecznej, z zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz z zaburzeniami zachowania. W swojej praktyce terapeutycznej korzystam także z dialogu motywującego oraz jestem praktykiem Racjonalnej Terapii Zachowania.

Wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie prowadząc psychoterapię rodzin i par. Do kontaktu zapraszam osoby mające trudności w relacjach rodzinnych, niskie poczucie własnej wartości, trudności z emocjami, w podtrzymywaniu i nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, ale także borykające się z żałobą, depresją, lękami. Wspieram m.in. rodziny i pary w kryzysie, nie potrafiące się porozumieć, mające trudności w komunikacji, osoby rozwodzące się, jak również chcące poprawić swoją relację partnerską.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach z zakresu terapii dzieci i młodzieży, jak również terapii rodzin i par. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

tel. 781 584 257
Mail: terapia_i.lewandowska@wp.pl


Michał Drabek

Jestem Psychologiem, absolwentem Uniwerystetu Śląskiego.

Obecnie kontunuuję rozwój zawodowy w ramach całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii w podejściu integracyjnym: Systemowo – Ericksonowskim. Kurs jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Ukończyłem również szereg kursów dotyczących m. in. coachingu, pracy z traumą, podstaw interwencji kryzysowej W trakcie mojej pracy zawodowej współpracowałem między innymi z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ornontowiach, Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą „Razem”, a także Szpitalem Miejskim w Zabrzu. Ponadto odbyłem szereg staży i wolontariatów, w ramach których miałem okazję Współpracować z: Stowarzyszeniem „Żyj i daj żyć” oraz Ośrodekiem Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

 

tel. 603 199 492

e-mail: michaldrabek@onet.eu

 


Współpraca w zakresie prowadzenia szkoleń:

Małgorzata Jabłońska

Psycholog, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia).

Ukończyła SWPS w Warszawie a aktualnie jest w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła w stopniu zaawansowanym kurs
Zmiana jest możliwa – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Racjonalna Terapię Zachowań
stopień pierwszy, dzięki której pacjent może poznać technikę autoterapeutyczną i rozpocząć samodzielna
pracę. Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię psychologiczną oraz psychoterapię pod stałą
superwizją. Od wielu lat prowadzi treningi asertywności, radzenia sobie ze stresem, czy dotyczące
wypalenia zawodowego dla różnych odbiorców (personel medyczny, klient indywidualny, grupa). Pracę
psychologa realizuje w Oddziale dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Dziennym Ośrodku Opieki,
Hospicjum oraz w prywatnym gabinecie.

 

 


Współpraca

Łukasz Kilarski – lekarz, specjalista psychiatra
Tel. 575 402 125

Paweł Charabin – fizjoterapeuta
Tel. 795 223 494