Katowice/Gliwice:

Joanna Dębska-Biernat

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego, psychoterapeutką psychodynamiczną po całościowym czteroletnim atestowanym szkoleniu Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, socjoterapeutką po dwuletnim studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Obecnie jestem w trakcie studiów z zakresu seksuologii klinicznej. Dodatkowo ukończyłam krótkie kursy, dotyczące prowadzenia psychoterapii dzieci w nurcie psychodynamicznym, prowadzenia psychoterapii par i małżeństw oraz podstaw interwencji kryzysowej Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, autorką publikacji w periodyku „Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce” dotyczącej pracy psychoterapeutycznej w nurcie psychodynamicznnym z pacjentami psychotycznymi.

Na moje doświadczenie zawodowe składa się praca w charakterze psychologa oraz psychoterapeuty w : Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Jastrzębiu-Zdroju, Domu pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie w Mysłowicach, Ośrodku Interwencji kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, Poradni Zdrowia Psychicznego w Mysłowicach. Do niedawna byłam kierownikiem Ośrodka Psychoterapii i Terapii uzależnień „Strefa Zmiany” oraz kierownikiem projektu aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach dla osób uzależnionych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, uczestniczę w konferencjach oraz zebraniach Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W gabinecie zajmuję się:

 • poradami psychologicznymi oraz pomocą psychologiczną psychoterapią indywidualną dorosłych (zaburzenia lękowe, afektywne, seksualne, osobowości, psychozy),
 • psychoterapią indywidualną dzieci (3-12 lat),
 • psychoterapią indywidualną młodzieży (12-18 lat) oraz młodych dorosłych (18-24 lata),
 • diagnozą psychologiczną w tym badaniami psychologicznymi.

Tel. 507 247 784
E-mail: j.biernat@psychoterapeuta-slask.pl

 

W Gabinetach w Katowicach i Gliwicach współpracuję z zespołem specjalistów:

 

 

Martyna Reder

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie specjalistycznego, całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ukończyłam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, dające merytoryczne podstawy do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Swoje kompetencje doskonaliłam podczas praktyk i staży klinicznych:

 • w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie (Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic 7F);
 • w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych);
 • w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie (Oddział Ogólny i Psychiatryczny);
 • w Centrum Psychiatrii w Katowicach (Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Psychiatryczny IV Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych).

Jestem aktywnie zaangażowana w działalność naukowo-badawczą. Na swoim koncie mam uczestnictwo w licznych projektach badawczych w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ i Instytucie Psychologii UJ z zakresu psychologii zdrowia, klinicznej i rozwojowej.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi, nastolatkami, dorosłymi, a także z seniorami – wynika to z mojego szczególnego zainteresowania psychologią rozwojową. Fascynuje mnie rozwój człowieka, charakterystyczne dla poszczególnych etapów życia kryzysy, a także formy ich rozwiązywania i poszukiwanie nowych jakości w trosce o dobrostan psychiczny. Przedmiotem mojej ciekawości, oprócz psychopatologii, są także pozytywne aspekty funkcjonowania człowieka – jego zasoby i możliwości.

W gabinecie prowadzę poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Tel.: 660 151 979

E-mail: martyna.reder@gmail.com

 


Izabela Lewandowska

Jestem pedagogiem z ponad siedmioletnim stażem w pracy diagnostyczno-terapeutycznej. Ukończyłam studia wyższe z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie poradnictwa, wsparcia rodzin oraz psychoedukacji rodziców pracując w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne całościowym kursie systemowo-psychodynamicznym (psychoterapia zintegrowana) w Krakowie. Posiadam także kompetencje w zakresie prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (Trener Umiejętności Społecznych TUS SST) dzieci, młodzieży i osób dorosłych z dysfunkcjami w sferze społecznej, z zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz z zaburzeniami zachowania. W swojej praktyce terapeutycznej korzystam także z dialogu motywującego oraz jestem praktykiem Racjonalnej Terapii Zachowania.

Wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie prowadząc psychoterapię rodzin i par. Do kontaktu zapraszam osoby mające trudności w relacjach rodzinnych, niskie poczucie własnej wartości, trudności z emocjami, w podtrzymywaniu i nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, ale także borykające się z żałobą, depresją, lękami. Wspieram m.in. rodziny i pary w kryzysie, nie potrafiące się porozumieć, mające trudności w komunikacji, osoby rozwodzące się, jak również chcące poprawić swoją relację partnerską.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach z zakresu terapii dzieci i młodzieży, jak również terapii rodzin i par. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

tel. 781 584 257
Mail: terapia_i.lewandowska@wp.pl


Sylwia Smyczyk

Psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego, całościowego szkolenia w nurcie systemowym i psychodynamicznym. Doświadczenie w pracy z pacjentem indywidualnym oraz z rodziną/parą zdobyła w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach i Bytomiu. Pracuje jako psycholog w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Gliwicach i Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno – Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych  w Gliwicach. 

Realizuje się w pracy z dorosłymi/ parami i rodzinami,  u których występuje nasilenie objawów takich jak np.: obniżenie nastroju, lęk, nadmierne zamartwianie się, dolegliwości somatyczne, poczucie bezsilności, braku nadziei na przyszłość, bezsenność, autoagresja, trudność w poradzeniu sobie ze stanami emocjonalnymi (smutek, niepokój, wstyd, poczucie krzywdy, poczucie winy, poczucie osamotnienia itp.), które dezorganizują codzienne funkcjonowanie, powtarzające się problemy w relacjach z innymi ludźmi np. poczucie odrzucenia, napady złości, wchodzenie w konflikty, izolowanie się, które zaczynają w sposób negatywny wpływać na życie osobiste oraz relacje z bliskimi oraz pracę zawodową.

Pracuje i realizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami w zachowaniu i z trudnościami w sferze emocjonalno- społecznej, jak również z pacjentami geriatrycznymi dotkniętymi chorobami wieku podeszłego. Swoje kompetencje rozwija m.in. poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz podczas regularnej superwizji.

Dodatkowe kwalifikacje, kursy i szkolenia:

 • Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne
 • KORP -Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci
 • KOZE – Karty Oceny Zachowania i Emocji do diagnozy dzieci
 • KOGS- Karty Oceny Gotowości Szkolnej
 • Warsztaty ”neurodegeneracje”
 • Diagnoza neuropsychologiczna w praktyce klinicznej

tel.  518 863 309


Karolina Rutkowska

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie szkolenia
w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Podczas swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 

Ukończyłam jednolite pięcioletnie studia magisterskie o specjalności psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz psychologii pracy i organizacji na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Trzebini, Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta
w Jaworznie oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych. Dodatkowo posiadam doświadczenie w pracy z pacjentem z zaburzeniami rozwojowymi oraz  
z niepełnosprawnościami wzorku i słuchu. 

Swoją pracę zawodową poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Prowadzę psychoterapię indywidualną dla młodych dorosłych oraz osób dorosłych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia z powodu trudności w codziennym życiu takich jak:

 • Zaburzenia nastroju
  (depresja, przewlekły obniżony nastrój, zaburzenia dwubiegunowe)
 • Zaburzenia lękowe
  (paniczny lęk, fobie)
 • Zaburzenia pod postacią somatyczną
  (Bóle głowy, bóle żołądka, bóle nieokreślone)
 • Problemy seksualne 
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia snu 
 • Trudności w przeżywaniu emocji
  (smutku, agresji, lęku)
 • Problemy egzystencjalne, brak poczucia sensu 
 • Zaburzenia osobowości 
 • Przeżywanie żałoby, poczucie straty
 • Trudności w przeżywaniu satysfakcjonujących relacji, problemy w relacjach partnerskich, problemy w relacjach rodzic-dziecko, 
 • Problemy zawodowe

 

Kontakt:

Mail. karolina.j.rutkowska@gmail.com

Kom. 505056940


 

Paulina Psonak

Jestem psychologiem, absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalizacjami psychologii klinicznej i sądowej oraz psychoterapeutką psychodynamiczną w trakcie 4- letniego specjalistycznego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w trakcie praktyk i wolontariatu na oddziale dziennym psychiatrycznym i w poradni zdrowia psychicznego, a także w trakcie pracy jako psycholog w zakładzie opiekuńczo- leczniczym. Aktualnie pracuję jako psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu, gdzie prowadzę konsultacje psychologiczne obejmujące terapię wspierającą oraz diagnozę neuropsychologiczną pacjentów wraz z terapią funkcji poznawczych. Dodatkowo we współpracy z neurochirurgiem oraz neurologopedą zajmuję się śródoperacyjnym badaniem neuropsychologicznym u pacjentów z guzem mózgu.

Swoją wiedzę oraz kwalifikacje poszerzam uczestnicząc w dodatkowych kursach i szkoleniach. Zajmuję się prowadzeniem terapii indywidualnej młodzieży oraz dorosłych, w zakresie różnorodnych problemów natury psychicznej m.in. zaburzenia nastroju, lękowe, osobowości, związane ze stresem, a także realizacją diagnoz psychologicznych i neuropsychologicznych. Podczas swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Kontakt:

Mail. paulina.psonak@wp.pl

Kom. 722 089 888


 

Weronika Molińska

Jestem doktorantką Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Społecznej na kierunku Psychologia oraz
psychoterapeutą w trakcie szkolenia obejmującego terapię poznawczo-behawioralną, założenia dialogu motywującego, terapię zorientowaną na schematy i terapię trzeciej fali.
Ukończyłam dzienne studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz byłam na stypendium naukowym
w Hiszpanii na uniwersytecie w Walencji.

Praktykę zawodową zdobywałam w: Polish Psychologists’ Association w Londynie, Centrum Odwykowym Spzoz
w Warszawie, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Warszawa Bielany, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej “Maluch” we Włocławku oraz podczas wielu szkoleń i spotkań merytorycznych.

Aktualnie pracuję pod stałą superwizją jako psychoedukator, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta oraz jako wolontariuszka Centrum Praw Kobiet.

Poza psychologią interesuję się muzyką i na co dzień staram się łączyć obie te dziedziny ze sobą dzięki temu, iż ukończyłam kursy Muzykoterapii, oba stopnie szkoły muzycznej oraz prowadzę badania naukowe z zakresu psychologii muzyki.

Kontakt:

Kom. 609754586

 

Częstochowa:

Ewa Orlińska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Psychologię studiowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim, realizując ścieżkę psychologii rodziny i edukacji. Na tej uczelni uzyskałam również uprawnienia pedagogiczne, a obecnie jestem na studiach doktoranckich.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą w ośrodku opiekuńczo – wychowawczym, w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pracowałam w domu pomocy społecznej z osobami starszymi z różnym stopniem nasilenia zaburzeń neuropoznawczych (otępienia).

Jestem certyfikowanym trenerem metody Montessori Senior – Montessori Lifestyle®, która skupia się wokół niefarmakologicznych metod pracy z seniorami z demencją. Obecnie pracuję z osobami z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu oraz w domu pomocy społecznej. Kontynuuję rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, a także publikując artykuły w uznanych czasopismach naukowych.

Kontakt:

Mail. ewa.orllinska@gmail.com

Kom. 606702436

 

Katarzyna Nietresta

Jestem socjoterapeutą i psychoterapeutą w trakcie specjalistycznego, całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Podczas swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

Praca z pacjentem nad poznaniem i zgłębieniem jego wewnętrznego świata jest dla mnie radością i wyzwaniem. A satysfakcja z obserwowania przemian niosących wewnetrzną wolność i poprawę jakości życia jest ciągłym motorem do samodoskonalenia i rozwoju. Poddaje się regularnej superwizji swojej pracy i rozwijam swoją wiedzę i umiejętności podczas szkoleń, sympozjów i konferencji.
Kontakt:

Mail. katarzynanietresta@gmail.com

Kom. 515837437


Współpraca w zakresie prowadzenia szkoleń:

Małgorzata Jabłońska

Psycholog, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia).

Ukończyła SWPS w Warszawie a aktualnie jest w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła w stopniu zaawansowanym kurs
Zmiana jest możliwa – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Racjonalna Terapię Zachowań
stopień pierwszy, dzięki której pacjent może poznać technikę autoterapeutyczną i rozpocząć samodzielna
pracę. Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię psychologiczną oraz psychoterapię pod stałą
superwizją. Od wielu lat prowadzi treningi asertywności, radzenia sobie ze stresem, czy dotyczące
wypalenia zawodowego dla różnych odbiorców (personel medyczny, klient indywidualny, grupa). Pracę
psychologa realizuje w Oddziale dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Dziennym Ośrodku Opieki,
Hospicjum oraz w prywatnym gabinecie.

 

 


Współpraca

Łukasz Kilarski – lekarz, specjalista psychiatra
Tel. 575 402 125

Paweł Charabin – fizjoterapeuta
Tel. 795 223 494