Najbardziej popularną formą prowadzenia psychoterapii są spotkania indywidualne. Opierają się na rozmowie pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Ramy spotkań są wyznaczane za pomocą kontraktu psychoterapeutycznego. Psycholog i pacjent wspólnie ustalają cele leczenia, omawiają warunki współpracy, częstotliwość spotkań. Psychoterapię indywidualną stosuje się do każdego rodzaju zaburzeń i trudności, zwłaszcza w nurcie psychodynamicznym. Czas jej trwania jest uzależniony od problemu, ustalonych celów i samego przebiegu terapii. U każdego proces terapeutyczny przebiega inaczej i ma inne wymagania. Najczęściej stosowaną i najskuteczniejszą formą leczenia jest psychoterapia długoterminowa.