Psychoterapia Grupowa

4 października 2018

Psychoterapia grupowa jest formą leczenia zaburzeń psychicznych oraz trudności emocjonalnych, może być prowadzona w różnych nurtach przez jednego lub dwóch terapeutów, w grupie od 6 do 12 osób.

Psychoterapia grupowa jest czymś innym niż np. grupy wsparcia lub grupy samopomocowe. Ma ona sztywniejszą strukturę, każdy pacjent ma swoje cele, a aktywność terapeuty wynika ściśle z metody, którą się posługuje.

Praca w grupie pozwala na poznanie doświadczeń innych osób, zobaczenie różnic oraz podobieństw między sobą a innymi, jest to coś czego nie zapewnia terapia indywidualna. W grupie można samemu skorzystać z pomocy innych członków grupy oraz terapeuty a także samemu stanowić podporę dla pozostałych pacjentów. Charakter pracy w grupie nie pozwala zwykle na kompleksowe zajęcie się problemem, jest to natomiast znakomity wstęp do podjęcia dalszej terapii indywidualnej. Spotkania z grupą dają bardzo dużo informacji zwrotnych, te informacje z kolei mogą być niezwykle użyteczne i stwarzać pole do dalszych obserwacji siebie i refleksji na swój temat. Omówione z terapeutą mogą przynieść zmiany w życiu i oczekiwaną przez pacjenta ulgę. Zakończenie leczenia na etapie terapii grupowej może nie przynieść oczekiwanych efektów, zwykle to co zostało poruszone w terapii grupowej, powinno zostać omówione także w terapii indywidualnej.

Jakie trudności kwalifikują do podjęcia psychoterapii grupowej?

Praktycznie każde. Każda trudność i wywołany nią kryzys może być pewnego rodzaju objawem, to czy dobrze zajmować się nią poprzez psychoterapię decyduje psychoterapeuta podczas kwalifikacji. Aby móc uczestniczyć w spotkaniach grupy, najpierw należy przejść przez spotkania diagnostyczne czyli konsultacje psychologiczne. Dzięki nim psychoterapeuta może postawić diagnozę i zakwalifikować pacjenta do odpowiedniej grupy, ponieważ grupy nie są przypadkowe. Aby psychoterapia mogła dać efekty należy miedzy innymi starannie przeprowadzić kwalifikacje.

Psychoterapia grupowa jest bardzo efektywną metodą pracy, może przynosić ulgę w cierpieniu i wspomagać osiąganie zmian. Zwiększa zdolności interpersonalne, polepsza zrozumienie siebie i innych osób.