AD VITAM
Gabinet Psychoterapii i Dietetyki Katowice

Małgorzata Mróz

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia indywidualna

Małgorzata Mróz: 150 zł – 50 min.

Psychoterapia Par

Małgorzata Mróz: 200 zł – 75 min. wizyty co 2 tygodnie lub ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb.

Konsultacja dla Rodzin:  220 zł – 90 min.

 

PSYCHODIETETYKA I DIETOTERAPIA

Psychodietetyka:  150 zł – 50 min

Wizyty psychodietetyczne obejmują wywiad dietetyczny, analizę wyników badań, pomiar analizatorem składu ciała, pomiary antropometryczne, zalecenia, m.in. w przypadku depresji, choroby Hashimoto, w chorobie nowotworowej, PCOS).

 

KANWA
Gabinet Psychoterapii
Gliwice

Joanna Dębska-Biernat

PSYCHOTERAPIA

Konsultacja Psychologiczna:  150 zł – 50 min.

Sesja Psychoterapii Indywidualnej:  150 zł – 50 min.

Diagnoza ADHD u dorosłych – 400 zł  – (w tym minimum 2 sesje + opinia).