AD VITAM
Gabinet Psychoterapii i Dietetyki Katowice

Małgorzata Mróz

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia indywidualna

Małgorzata Mróz: 170 zł – 50 min.

Psychoterapia Par

Małgorzata Mróz: 220 zł – 75 min. wizyty co 2 tygodnie lub ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb.

Konsultacja dla Rodzin:  250 zł – 90 min.

 

PSYCHODIETETYKA I DIETOTERAPIA

Psychodietetyka:  170 zł – 50 min

Wizyty psychodietetyczne obejmują wywiad dietetyczny, analizę wyników badań, pomiar analizatorem składu ciała, pomiary antropometryczne, zalecenia, m.in. w przypadku depresji, choroby Hashimoto, w chorobie nowotworowej, PCOS).

 

KANWA
Gabinet Psychoterapii
Sosnowiec

Joanna Dębska

PSYCHOTERAPIA, PSYCHOLOGIA i BADANIA

Konsultacja Psychologiczna:  170 zł – 50 min.

Sesja Psychoterapii Indywidualnej:  150 zł – 50 min.

Konsultacja seksuologiczna: 150 zł – 50 min.
Warsztaty, pierwsze spotkanie kwalifikujące: 150 zł – 50 min.

Konsultacja psychologiczna / seksuologiczna pary: 170 zł – 50 min.

Konsultacja psychologiczna rodziny: 200 zł – 50 min.

Diagnoza trudności rodzinnych / relacyjnych / seksuologicznych: 200 zł za jedną wizytę
W zależności od potrzeb mozemy wykonać poniższe badania:
– SCID-5-PD
– SIPA Inwentarz Stresu Rodzicielskiego dla Rodziców Nastolatków
– PSI-4 Inwentarz Stresu Rodzicielskiego Rodzice dzieci w wieku od 0 do 10 lat
– KRR Kwestionariusz Ról Rodzinnych
– TKR Test Kompetencji Rodzicielskich
– KKMiP Komunikacja w Bliskich Związkach
– SPR Skala Postaw Rodzicielskich
– SOR Skale Oceny Rodziny
– KPR-Roc Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców
– KSP Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych
– KSS Satysfakcja Seksualna w Bliskich Związkach
– MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny

Diagnoza ADHD u dorosłych – 600 zł:
Diagnostyka składająca się z wywiadu diagnostycznego diva-5 oraz testu d2-R i obserwacji. Wystawiamy opinię psychologiczną.

Wielowymiarowe badanie osobowości oraz zaburzeń emocjonalnych test mmpi-2 + opinia psychologiczna
– 800zł

Badanie autyzmu u dorosłych (wystawiamy opinię) – 3 spotkania z badanym i rodziną – wywiad test ADI-R, test MMPI – 900 zł
Wymaga dalszej konsultacji u psychiatry.

Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży – test CDI 2 oraz wywiad (rodzice oraz dziecko w wieku 7 – 18 lat) – 200 zł jedno spotkanie

Diagnoza zaburzeń okresu nastoletniego ( depresja, zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania) – 200 zł za jedną wizytę

Doradztwo zawodowe dla młodzieży (wywiad plus test) – 200 zł