Czym różni się psycholog, psychiatra i psychoterapeuta.

3 grudnia 2023

Psycholog jest absolwentem 5 letnich studiów magisterskich na kierunku psychologia. Może zajmować
się diagnozą psychologiczną, wsparciem psychologicznym, interwencją kryzysową oraz prowadzić szereg
różnych szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii. Często dotyczą one takich obszarów jak motywacja,
relacje interpersonalne, radzenie sobie ze stresem, kontakt z emocjami, psychoedukacja. Nie zajmuje się
zaburzeniami psychicznymi, ale wsparciem w obszarze zdrowia psychicznego. Może w dalszej kolejności
ukończyć 4-letnią specjalizację z psychologii klinicznej. Daje to bardziej specjalistyczne i profesjonalne
możliwości diagnozy.

Psychiatra jest lekarzem medycyny, który ukończył studia medyczne oraz specjalizację z zakresu
psychiatrii. Zadaniem psychiatry jest przede wszystkim leczenie farmakologiczne zaburzeń i chorób
psychicznych.

Psychoterapeutą może być zarówno psycholog jak i psychiatra, jest to osoba która ukończyła studia oraz
4-letnie atestowane szkolenie psychoterapeutyczne. Psychoterapeuta zajmuje się niefarmakologicznym
leczeniem zaburzeń psychicznych. Może pracować w jednym z kilku nurtów terapeutycznych.
Opracowuje diagnozę psychoterapeutyczną oraz plan psychoterapii, oraz w dalszej kolejności prowadzi
psychoterapię nastawioną na konkretny, umówiony wcześniej cel. Przed rozpoczęciem procesu
psychoterapii trwają konsultację, na których ustalana jest diagnoza, zbierany wywiad oraz ustalane cele
terapeutyczne i ewentualnie formułowane inne zalecenia.