Badania psychologiczne oraz wywiad w kierunku ADHD oraz badanie testem osobowości w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń. Oba badania dają pełniejszy obraz objawów i ich przyczyny, a także zaburzeń współwystępujących ze sobą.
Badania wraz z wywiadem i wydaniem pisemnej opinii psychologicznej zajmują ok 3-4 spotkania. Cena obejmuje wszystkie testy i wizyty.

 

Koszt takiej diagnozy to 1000 zł brutto.