Małe 5-6 osobowe grupy, mające na celu wzajemne wsparcie osób z diagnozą zespołu ADHD. Zajęcia prowadzone przez doświadczonego psychologa, psychoterapeutę i diagnostyka ADHD. Zajęcia grupowe obejmują ćwiczenia pomocne w radzeniu sobie z objawami ADHD jak i wspólne omawianie trudności jakie niesie ze sobą to zaburzenie.

Zajęcia poruszają tematykę trudności interpersonalnych i komunikacyjnych, wynikających z ADHD, a także trudności w organizacji czasu, trudności w skupieniu się na zadaniach, trudności w odpoczywaniu i relaksowania, trudności z filtrowaniem i rejestrowaniem bodźców.

Wspólnie ustalamy zasady grupy tak aby były komfortowe z uwagi na zaburzenie ADHD ale też pomagały w radzeniu sobie z objawami poprzez trening umiejętności.

Zajęcia odbywają się w Sosnowcu.

Zapisy pod numerem tel. 503 733 889