Istnieje wiele problemów, które doprowadzają do zaburzenia prawidłowych relacji w rodzinie lub odbijających się na jej poszczególnych członkach. Niejednokrotnie rodziny znajdują się w sytuacjach pozornie bez wyjścia i wymagają dodatkowego wsparcia. To właśnie dla nich przeznaczona jest psychoterapia w naszym gabinecie w Katowicach.

Jakie są wskazania do terapii rodzinnej?

Cykl spotkań, w jakich uczestniczą rodzice, dzieci i psycholog rodzinny ma na celu odnaleźć źródło konfliktu oraz sposoby jego rozwiązania. Zachęcamy osoby ze Śląska do skorzystania z naszej pomocy. Wskazań do podjęcia terapii jest wiele. Należą do nich:

 • zaburzenia w relacjach, częste konflikty i kłótnie,
 • brak poczucia więzi między członkami rodziny,
 • nieumiejętność rozpoznania swoich potrzeb,
 • brak zrozumienia, wsparcia, bliskości,
 • traumatyczne przeżycia, takie jak: śmierć bliskiej osoby, separacja lub rozwód rodziców, utrata pracy przez jednego z nich, zmiana otoczenia, nowe środowisko szkolne,
 • uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, etc.,
 • zaburzenia emocjonalne, które rzutują na złym traktowaniu domowników, powodujące ich psychiczne cierpienia,
 • napięte relacje rodziców z dziećmi, problemy wychowawcze,
 • podejrzenia o to, że coś złego dzieje się z dzieckiem, ponieważ zmieniło swoje zachowanie, np. stało się bardziej skryte, małomówne lub odwrotnie – agresywne,
 • zaburzenia zachowania u dziecka,
 • pojawienie się nowego dziecka,
 • anoreksja, bulimia, depresja, choroba przewlekła, niepełnosprawność któregoś członka rodziny.

Psychoterapia wskazana jest dla wszystkich rodzin, które nie potrafią same znaleźć źródła kryzysu. Jej efektem powinno być rozwiązanie problemu, a także zwiększenie wrażliwości dorosłych i dzieci na swoje potrzeby i odczucia, lepsze porozumiewanie się oraz zrozumienie swoich motywacji, poprawa komunikacji między bliskimi oraz umiejętność mówienia o swoich oczekiwaniach i uczuciach.

Jak przebiegają sesje terapeutyczne?

Najlepsze efekty można uzyskać, gdy w wizytach uczestniczą wszyscy członkowie rodziny. Zatem, jeśli Twoja rodzina mieszka pod jednym dachem, jesteście ze Śląska i nie będzie problemem to, aby wszyscy przyjeżdżali do naszego gabinetu w Katowicach na regularne sesje, skorzystaj z naszej pomocy! Pierwszych 3-5 spotkań ma charakter konsultacyjny. Terapeuta razem z rodziną ma w tym czasie określić problem i cel dalszych wizyt. Zadaniem psychologa rodzinnego jest poświęcanie uwagi wszystkim osobom, nie tylko tej, która swoich zachowaniem wpływa negatywnie na relacje rodzinne. Nie chodzi bowiem o to, aby znaleźć winowajcę, ale skuteczne rozwiązania, które będą spełniać oczekiwania i potrzeby wszystkich zainteresowanych. Po zapoznaniu się z rodziną i jej problemami specjalista dobierze najlepsze metody terapeutyczne.