Pacjentami, którzy zazwyczaj zmagają się z zaburzeniami odżywiania, są osoby młode, zwłaszcza dziewczęta, którym bardzo zależy na kontrolowaniu swojej masy ciała oraz sylwetki. Podejmują one ogromny wysiłek, by osiągnąć zamierzone efekty, nawet jeśli ich postępowanie jest bardzo niezdrowe (np. decydują się na drakońskie diety, przy jednoczesnym ogromnym wysiłku fizycznym). Leczenie opiera się na sprecyzowaniu, z jaką jednostką chorobową mamy do czynienia oraz jaką metodę terapii wybrać. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc w naszym gabinecie w Katowicach.

Charakterystyka choroby

Możemy wyróżnić: anoreksję (jadłowstręt psychiczny), bulimię (żarłoczność psychiczną), trudny do zakwalifikowania EDNOS, napady objadania się, czy kompulsywne objadanie się. Wszystkie te choroby charakteryzuje:

  • celowe dążenie do spadku wagi ciała (stałe w przypadku anoreksji, prowokowane ćwiczeniami i wymiotami w przypadku bulimii),
  • wewnętrzny przymus objadania się, polegający na szybkim spożywaniu jedzenia w dużej ilości,
  • stosowanie środków przeczyszczających prowadzących do ich nadużywania, zażywania bez potrzeby,
  • silny lęk przed przybraniem na wadze.

Bardzo często powyższe choroby współistnieją z innymi, jak np. depresja. Stąd tak istotna jest specjalistyczna pomoc. Mimo iż źródła problemu leżą w psychice, skutki mogą odbić się też poważnie na zdrowiu fizycznym, doprowadzając do: podrażnień przełyku, suchości skóry, łamliwości włosów i paznokci, anemii, niskiego ciśnienia tętniczego, zahamowania miesiączkowania, niedoborów żywieniowych, biegunek lub zaparć, uszkodzeń zębów oraz innych stanów będących zagrożeniem nawet dla życia.

Przezwyciężanie problemu

W naszym gabinecie w Katowicach leczenie zaburzeń odżywiania opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach. Należą do nich terapia poznawczo-behawioralna oraz terapia zaburzeń odżywiania. Naszym celem jest zmiana nawyków żywieniowych pacjenta, a następnie praca nad jego przekonaniami, niską samooceną, perfekcjonizmem, problemami w kontaktach z otoczeniem. Koncentrujemy się na poznaniu mechanizmów odpowiedzialnych za chorobę, uświadomieniu ich przez osobę chorą i zaplanowaniu radzenia sobie z problemem, aż do wyjścia z zaburzenia.