Małgorzata Mróz - kierownik Psychoterapeuta, specjalista ds. dietetyki i żywienia

Małgorzata Mróz

Psychoterapeuta, specjalista ds. dietetyki i żywienia

tel. 661 033 392
e-mail m.mroz@psychoterapeuta-slask.pl

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, ukończyłam studia magisterskie na kierunku resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Ukończyłam 4-letnie całościowe szkolenie z psychoterapii systemowej rodzin w krakowskim Ośrodku Psychoterapii Systemowej rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem zarówno członkiem PTP jak i Sekcji Psychoterapii PTP. Jestem również absolwentką Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach, gdzie ukończyłam studia podyplomowych z zakresu dietetyki i praktyki planowania żywienia.

Poza aktualizowaniem i stałym rozwijaniem swojej wiedzy w trosce o dobro pacjenta i jakość mojej pracy superwizuję ją u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Regularnie biorę udział w szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu psychoterapii jak i dietetyki i psychodietetyki, ukończyłam m.in.:

 • roczny kurs podejścia Psychodynamicznego
 • podstawowy kurs podejścia Poznawczo-Behawioralnego
 • podstawowy kurs podejścia Gestalt
 • szkolenie „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”
 • kurs „Praktyk Zastępowania Agresji Art” (Instytut Amity Warszwa)
 • szkolenie Akademii Dietetyki Klinicznej „Vademecum dietetyki klinicznej. Dieta w chorobach tarczycy, insulinooporności i PCOS”
 • szkolenie GRMED „Niepłodność – przyczyny, diagnostyka i skuteczna dietoterapia”
 • szkolenie „Podstawy żywienia klinicznego w onkologii” Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Na moje doświadczenie zawodowe składa się: staż kliniczny w Siemianowicach Śląskich w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, gdzie po jego zakończeniu nadal praktykowałam. Współpracowałam również z Ośrodkiem Psychoterapii i Terapii uzależnień „Strefa Zmiany” w Katowicach. Obecnie jestem także związana z Gabinetem Psychoterapii i Rozwoju Synergia w Jaworznie.

W swojej pracy z podejściem systemowym łączę głównie podejście psychodynamiczne. W sytuacjach, w których jest to zasadne, korzystam z konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin. Ponieważ postrzegam człowieka jako całość, integruję różne formy pomocy tak, aby była ona możliwie pełna.

Zajmuję się:

 • psychoterapią par i małżeństw oraz prowadzę konsultacje z rodzinami w przypadku:
  • problemów relacyjnych, trudności w komunikowaniu potrzeb i emocji, sytuacji kryzysowych o różnym podłożu.
 • psychoterapią indywidualną dorosłych i nastolatków powyżej 15 r.ż. doświadczających:
  • zaburzeń depresyjno – lekowych i osobowości,
  • zaburzeń jedzenia – anoreksja, bulimia, ortoreksja, kompulsywne objadanie się,
  • kryzysów życiowych takich jak żałoba, utrata pracy, zakończenie relacji, rozwód, zmiana stanu zdrowia własnego lub członka rodziny,
 • wsparciem psychoterapeutycznym i dietetycznym osób doświadczających dolegliwości natury psychicznej ze współistniejącymi chorobami somatycznymi m.in. w chorobie Hashimoto, PCOS (zespół policystycznych jajników), insulinooporności, fibromialgia, depresja oraz w chorobie nowotworowej

 

Członek Zespołu

Magdalena Rozczyn Psycholog, Psychoterapeuta

Magdalena Rozczyn

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii

 tel. 508 188 855
e-mail: magdalena.rozczyn@gmail.com

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, aktualnie w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychotereutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Ośrodku Badań Psychologicznych i Medycznych Grejsi we Wrocławiu oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Siemianowicach Śląskich, a także w Pracowni Hr w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadam doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń z obszaru psychologii oraz kompetencji miękkich. Regularnie biorę udział w szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu psychoterapii. Ukończyłam m.in.:

 • szkolenie z uzależnień behawioralnych – Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN Wrocław,
 • warsztaty terapii Gestalt – Moja Psychologia Kraków

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej, która jest dla mnie ważnym źródłem wsparcia i rozwoju. Poszerzam kompetencje terapeutyczne i dbam o swój profesjonalizm. Pracując kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa, nie zapominając o odczuciach serca i głosie intuicji.
W pracy terapeutycznej wykorzystuję nurt psychodynamiczny ze względu na szeroki zakres zastosowania, możliwość indywidualnego rozumienia każdego pacjenta i jego problemu, a co za tym idzie diagnozy i adekwatnego leczenia.

Zajmuję się:

 • psychoterapią indywidualną dorosłych i nastolatków powyżej 15 r.ż. doświadczających:
  • zaburzeń lękowych i depresyjnych,
  • dolegliwości psychosomatycznych,
  • problemów seksualnych, np. przedwczesny wytrysk, anorgazmia,
  • zaburzeń osobowości, np. narcystyczne, borderline,
  • problemów ze snem, np. bezsenność, koszmary nocne,
  • zaburzeń jedzenia – anoreksja, bulimia,
  • wsparciem w kryzysach życiowych.

 


Współpraca

Łukasz Kilarski – lekarz, specjalista psychiatra
Tel. 575 402 125
Paweł Charabin – fizjoterapeuta
Tel. 795 223 494