Interdyscyplinarny model leczenia depresji – część II

24 lipca 2018

Osoby doświadczające depresji czasami obawiają się napiętnowania społecznego i niekorzystnych skutków działania leków przepisanych przez lekarza psychiatrę, warto jednak wiedzieć, że obecnie dostępne są leki nowej generacji, które nie uzależniają i mają stosunkowo niewiele skutków ubocznych. Farmakoterapia jest ustalana indywidualnie, lekarz dobiera ją zawsze do konkretnych objawów i uwzględnia przy tym występowanie chorób współistniejących oraz inne, przyjmowane przez pacjenta leki, o których zawsze należy go poinformować. Leki przepisane przez psychiatrę należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza i na własną rękę nie przerywać leczenia ponieważ może to nieść za sobą negatywne skutki w postaci objawów odstawiennych lub nawrotu depresji. Lekarz może także zdecydować w niektórych przypadkach np. łagodnej depresji czy depresji kobiet ciężarnych, o niewdrażaniu farmakoterapii. Inna, często stosowaną metodą leczenia depresji jest psychoterapia, która jest stosowana samodzielnie lub wraz z leczeniem farmakologicznym.
Nie zawsze osoba w depresji ma motywację do podjęcia psychoterapii, co może być związane z poczuciem bezsensu i beznadziei w życiu. Zdarza się również, że następuje poprawa związana z przyjmowaniem leków i to także jest przyczyną rezygnacji z możliwości wszechstronnego leczenia. Warto zaznaczyć, że specjaliści uważają, że łączenie farmakoterapii i psychoterapii przynosi najlepsze efekty. W niektórych przypadkach, gdy niewskazane jest zastosowanie leczenia farmakologicznego to psychoterapia jest podstawową metodą leczenia. Polega ona głównie na rozmowie i z założenia ma dać odpowiedź na pytanie, jakie mechanizmy odpowiadają za pojawienie się objawów, odkrycie głębszej, nieświadomej przyczyny.
Podjęcie psychoterapii jest całkowicie dobrowolne, decyzje pacjent musi podjąć samodzielnie. Motywacja wiąże się z determinacją pacjenta do leczenia i ma duży wpływ na skuteczność psychoterapii i wytrwałość. Połączenie farmakoterapii i psychoterapii przynosi efekty. Za pośrednictwem psychoterapii można przyjrzeć się głębszym, psychologicznym, nie zawsze świadomym przyczynom depresji wynikającym z osobowości i temperamentu, a także relacjom z innymi osobami, zdolnościom radzenia sobie w sytuacjach trudnych i adaptacji do zmieniających się okoliczności i warunków życia.
Podstawowym kryterium postępów w leczeniu psychoterapeutycznym jest skuteczność terapeutyczna, o której świadczy redukcja objawów oraz postęp dojrzałości mechanizmów obronnych i społecznie akceptowanych relacji interpersonalnych. Warto jednak wiedzieć i pamiętać o tym, że psychoterapia jest procesem, a więc potrzebuje czasu, aby zmiana mogła zaistnieć i przynieść korzystne efekty.
Niebawem c.d. – zapraszamy do śledzenia naszej strony.
Małgorzata Mróz