ADHD i ADD to nie tylko problem dzieci. Jest to zaburzenie, które nie znika wraz z wiekiem. Jednocześnie jest często bagatelizowane u dorosłych lub po prostu nie brane pod uwagę w trakcie leczenia.

Nasza procedura badania ADHD i ADD u dorosłych obejmuje 2-3 spotkania. Pierwsza wizyta to wstępny wywiad oraz przeprowadzenie baterii testów psychologicznych. Badamy wskaźniki koncentracji uwagi, wskaźnik interferencji, określamy prawdopodobieństwo ewentualnego innego nabytego obniżenia funkcji poznawczych, ewentualnie jeśli to konieczne, wspieramy się profilem osobowości. Pracujemy na rzetelnych, atestowanych i trafnych testach.

Drugie spotkanie to przeprowadzenie wywiadu diagnostycznego DIVA-5 z osobą badaną oraz z osobą z bliskiego otoczenia badanej. Szczegółowe instrukcje przedstawiamy na pierwszym spotkaniu. Jeśli konieczne jest rozciągniecie wywiadu na kilka spotkań, to tak robimy, w ramach tej samej ceny. Potrzeba omówić wszystkie przykłady objawów ADHD i ADD z ostatnich 6 miesięcy oraz z dzieciństwa, z okresu wieku 5-12 lat. Diagnoza ADHD i ADD opiera się głównie na stwierdzeniu istotnych zaburzeń koncentracji uwagi oraz na wykluczeniu innych przyczyn tych zaburzeń niż ADHD lub ADD. Podobne objawy mogą towarzyszyć bowiem depresji, nerwicy oraz zaburzeniom osobowości a także nabytemu obniżeniu funkcji poznawczych z powodów organicznych lub ewentualnie ze względu na nadużywanie współczesnych urządzeń elektronicznych.

Trzecie spotkanie jest wydaniem opinii, omówieniem wyników i przekazaniem dalszych zaleceń.

Cena obejmuje wszystkie konieczne do uzyskania diagnozy spotkania.

 

Zapraszamy również do przeczytania naszego artykułu odnośnie diagnozy i leczenia ADHD i ADD.

Objawy ADHD i ADD u dorosłych – diagnoza i leczenie

 

Rezerwuj online